Press

Press release, September 2018 – English:

Røyst Trio’s music has been characterized as offering a journey through beauty, humour, challenge and discovery of the voice anew.

Their new album ‘Quiet Beauty’ blends a range of musical sounds from their motherland of Norway and the rest of the world, encapsulated and enhanced by jazz influences and improvisatory exploration. This music will take you on a journey across continents and cultures, where the purity and rawness of the voices will evoke emotions and create imaginary landscapes as the music unfolds.

For their music video to the album’s title track, Røyst have collaborated with the award winning visual artist Simone Hooymans who previously has made animation and music videos for artists such at Mari Kvien Brunvoll and Building Instrument. The music video, ‘The Quiet Beauty’, released in September 2018 has already within the month of its release made it to be selected at the Europa Film Festival 2nd edition.

Røyst Trio will have their release concert and tour in November 2019, wherein Simone Hooymans will join them as a live VJ. Throughout the concerts, Simone will improvise with her animations projected onto the musicians and the stage, making for a truly special live crossarts concert experience.

Røyst’s journey has been an interesting one; they met as music students in 2001, and started touring internationally a couple of years later. Their extensive portfolio of work has seen them collaborate with many international artists, and they have created music for several projects and festivals.

All their compositions are their own, which means that each part is uniquely crafted for the members of the group.

‘The a’capella format can be a challenge in many ways, and some of the music we write is literally a gymnastic workout for the voice. However, it is never technical for the sake of technique. The expression and emotion of the music is always at the heart of what we do.’

Røyst Trio has got a vast touring schedule behind them, and their experiences of performing have been as varied as the music they present. From international festivals to prisons, ferries and everything in between. Røyst works to an ethos that music should be accessible and inclusive. This is why you might find them performing at a fish factory as well as at world renowned music venues.

 

Presseskriv, september 2018 – norsk:

Røyst Trio sin musikk har blitt omtalt som å få bli med på ei reise gjennom skjønnhet, humor, utfordring og oppdagelse av stemmen på nytt.

Deres nye album ‘Quiet Beauty’ blander et vell av musikalske uttrykk fra hjemlandet Norge og resten av verden, satt i ei ramme og forsterka av jazz og improvisatorisk søken.

Denne musikken vil ta deg på ei reise på tvers av kontinenter og kulturer, hvor stemmenes kjerne og råhet vil fremkalle følelser og danne imaginære landskaper mens musikken utfolder seg.

For sin musikkvideo til albumets tittelspor har Røyst samarbeidet med den prisbelønte visuelle kunstneren Simone Hooymans som tidligere har laget animasjon og musikkvideoer for kunstnere som Mari Kvien Brunvoll og Building Instrument. Musikkvideoen ‘The Quiet Beauty’, utgitt i september 2018, har allerede innen samme måned rukket å bli utvalgt blant bidragene til Europa Film Festival.

Røyst Trio vil ha sin plateslippkonsert og -turne i november 2019. Simone Hooymans blir også deltakende utøver på konsertene som ‘live’ VJ. Gjennom konsertene vil Simone improvisere med animasjon prosjektert både på musikerne og på scenen, noe som blir en svært spesiell flerdimensjonal konsertopplevelse.

Røyst sin karriere har så langt bydd på mye interessant; de møttes som musikkstudenter i 2001, og begynte å turnere internasjonalt et par år senere. Deres omfattende portefølje av arbeid har gitt dem muligheten til å samarbeide med mange internasjonale artister, og de har laget musikk for flere prosjekter og festivaler.

Alle deres komposisjoner er deres egne, noe som betyr at hver stemme i stykkene deres er unikt utformet for gruppemedlemmene.

‘Acapella-formatet kan være ei utfordring på mange måter, og noe av musikken vi skriver er bokstavelig talt gymnastisk trening for stemmen. Det er imidlertid aldri teknisk for teknikkens skyld. Musikkens uttrykk og følelser er alltid hjertet i det vi gjør. ‘

Røyst Trio har ei lang rekke turnéer bak seg, og deres konserterfaringer har vært like varierte som musikken de presenterer. Fra internasjonale festivaler til fengsler, ferger og alt i mellom. Røyst arbeider med et etos for at musikk skal være tilgjengelig og inkluderende. Det er derfor du kan finne dem holde konsert på en fiskefabrikk, samt på verdensberømte musikksteder.